TĒŽU IESNIEGŠANA IR BEIGUSIES.


Programma un tezes. E-versija.

Apstiprinājumi tiks izsūtīti līdz 15. septembrim.

Tēmas

 • Artroskopija un locītavu endoprotezēšana
 • Augšējās ekstremitātes ķirurģija
 • Mugurkaula ķirurģija
 • Traumatoloģija
 • Infekcijas
 • Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija

Ievērojiet sekojošas prasības tēžu formātā:
Tēzes iesniedzamas latviešu valodā. Apjoms - 3000-4000 zīmes

Tēzēs jāiekļauj:   

 • Darba nosaukums un darba autors(i)
 • Ievads (atspoguļo tēžu galveno ideju)
 • Darba mērķis
 • Materiāli un metodes (koncentrētā veidā atspoguļo pētījuma, eksperimenta vai procedūras gaitu)
 • Rezultāti (un/vai Diskusija) un secinājumi.
Referātam paredzētais laiks – 7 minūtes, diskusijām – 2 min.

Konferences noslēgumā labākā referāta autors saņems atzinības rakstu un prēmiju 150 EUR apmērā.

Stenda referātu izmērs - A1 594 x 841 mm

Konferences sekretariāts
events@topsession.eu
tel: +371 23272258

 .